Camilla Rönngren

Camilla Rönngren är en av aktörerna och upphovspersonerna till  Ulleråkervandringen. Tillsammans med Anna och Fredrik har hon skrivit manus till denna vandring samt har också medverkat i den engelska version av Uppsalavandringen. Camilla har en dramapedagogexamen och lärarexamen. Camilla är född i Östersund,  kollega till Anna på Lundellska skolan och till Fredrik på utbildningsföretaget Ordrum. Camilla älskar skillingtryck och bor i Vattholma.