Fredrik Mattsson

Jag föddes på Akademiska i oktober 1970. Efter humanistisk linje på Katedralskolan pluggade jag vid Uppsala universitet och har en fil kand i litteraturvetenskap och historia. Därefter blev det Biskops-Arnös dramatikskrivarutbildning och en ettårig journalistutbildning vid Uppsala universitet. 1999-2005 var jag chefredaktör för Uppsala studentkårs tidning Ergo. Idag arbetar jag  med  utbildningar i kommunikation – presentationsteknik, bemötande, mötesteknik och skrivande i Ordrum AB (www.ordrum.se).

Teater är också en viktig del i min tillvaro. Kära teatergrupper som skänkt mig mycket glädje är till exempel Särimner (som arrangerat dramatiserade vikingaskrönor), Revybolaget, Uppsala Musikdramatiska Studio, Teater Ragnarök, Teater Shvedov, Totalteatern, Sandalteatern, Teater Trassel… Min favoritgrupp är dock Cissi, Samuel och Axel.