Författarvandringen

En rad av Sveriges stora författare och diktare bodde under sin studietid i Uppsala, och det är ganska tätt mellan adresserna! Med tillgång till August Strindbergs rum på Övre Slottsgatan och en karta över andra författares adresser började tanken på en guidad rundvandring spira i fem 20-åringar mot slutet av 1990. Efter ett digert sökande i ett ännu digrare material skrevs till slut Författarvandringen.

Författarvandringen spelades för första gången 1991 och sedan under de följande somrarna fram till 1997. 2005-2013 spelades vandringen varje sommar och i den versionen fick publiken möta Gustaf Fröding, August Strindberg, Karin Boye, Albert Engström, Tage Danielsson, Gösta Knutsson, Erik Gustaf Geijer, Bo Bergman, Gunnar Wennerberg, Anna Maria Lenngren, Ulf Peder Olrog och till och med Carl Michael Bellman i deras studiemiljöer i Uppsala.

Under denna  dramatiserade rundvandring i kvarteren kring Övre Slottsgatan bjöds publiken på smakprov ur författarnas verk genom både dikt och musik, samt en inblick i deras studenttid och vidare levnadsbanor. Från 2005 till 2013 medverkade Anna Araviadis, Mats Tielman-Lindberg och Fredrik Mattsson. Dessa står även för ursprungsmanus tillsammans med Niklas Forsman och Nicklas Gustavsson.

En ny version av Författarvandringen gavs sommaren 2019 med Anna Araviadis och Fredrik Mattsson.  Foto: Sven-Olof Ahlgren