Ulleråkervandringen

En vandring i ett område under stor förändring  – Ulleråkervandringen!

Följ med på en dramatiserad vandring i den spännande Ulleråkersområdet, som nu står inför en stor omvandling. Detta är platsen där Uppsalas kronobränneri låg på 1700-talet och där ett av Sveriges största så kallade mentalsjukhus hade sin verksamhet. Guidning och spelade scener i de vackra miljöerna ger oss en bild av livet här i skilda tider och ur skilda perspektiv. Anställda, patienter och anhöriga kommer alla till tals under vandringen, som tar cirka 60 minuter. Eldaren Martin och servitrisen Estrid, föreståndaren Emmy Rappe, som startade Sveriges första sjuksköterskeskola, patienten Gustaf Fröding och hans syster Cecilia är några av dem som tar gestalt under vandringen, där du också får veta mer om hur området utvecklats under åren.

För manus står de medverkande aktörerna Anna Araviadis, Camilla Rönngren och Fredrik Mattsson. Ulleråkervandringen hade premiär 2017. Föreställningen kan också bokas, se under Kontakt.